Beranda Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan

VISI, MISI DAN TUJUAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN KAJIAN AL-ISLAM  KEMUHAMMADIYAHAN DAN BAHASA ARAB

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

(LPK AIKA UMT)

Visi

Menjadikan Lulusan Islami dengan menempatkan Iman dan Ilmu, Teknologi dan Seni sebagai piranti kekhalifahan menuju World Class Univercity yang Green Industri

Misi

 1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan keislaman dan kemuhammadiyahan melalui kegiatan pengkajian maupun penciptaan suasana yang kondusif bagi pengamalan nilai-nilai Keislaman dan Kemuhammadiyahan.
 2. Menempatkan AIKA sebagai mata kuliah kekhasan di setiap Fakultas.
 3. Membentuk mahasiswa yang memiliki wawasan keislaman dan berkarakter kebangsaan.
 4. Menguatkan Aqidah Tauhid
 5. Mengamalkan Ibadah Mahdhah sesuai sunnah Rasulullah saw.
 6. Menerapkan perilaku hidup yang berakhlak mulia
 7. Mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni dengan Nilai-nilai Islam
 8. Membina dan Mengembangkan Ranting-Cabang Persyarikatan Muhammadiyah

Tujuan

 1. Menghasilkan lulusan yang berjiwa tauhid sebagai pemandu dan pencerah masyarakat dalam berkehidupan menurut tuntunan Islam.
 2. Menghasilkan kader-kader persyarikatan yang mampu berperan sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat Global
 3. Membantuk masyarakat kampus yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah, dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah