YUNI FIRLIAN

Alasan utama saya menghapal Al Quran ingin menjadi penghapal Al Qur’an agar bisa mendapatkan keutamaan penghafal Al Qur’an yaitu salah satunya masuk surga firdaus bersama anak2, suami, kedua orang tua, keluarga kandung dll.

Alasan ikut grup Tahfiz agar  lebih terkontrol dan semangat serta tidak berhenti untuk tetap menghafal Al Qur’an. Manfaat ikut grup Tahfiz adalah terjaga semangat menghafal, terkontrol hafalannya dan mendapat pengingat-pengingat keutamaan menghafal Al Qur’an.

Ada dua kendala yang dihadapi mengikuti program tahfiz yaitu kesibukan sehari-hari dan kadang timbul rasa malas.

Saran saya untuk kaum muslimin sebaikmya ikut grup tahfidz agar tetap semangat untuk menghafal Al Qur’an. Selain itu sering-sering melihat tausiah tentang keutamaan menghafal Al Qur’an. Takkalah pentingnya sering ikut majlis-majlis taklim untuk semangat beribadah agar semangat hafalan tetap ada.

Untuk anggota grup upayakan untuk tetap Istiqomah menghafal dan menyetorkan satu ayat / hari. Tetaplah berada di grup tahfidz agar tidak melemah semangat menghafal. Jangan lupa upayakan setiap hari murojaah.

Saya berharap di grup tahfidz ada reviewnya setiap hafalan.

Saya sangat berterima kasih untuk pengurus grup tahfidz  sehingga saya masih bisa terus melakukan hafalan dan murajo’ah sampai hari ini.